*** اخطار: بر طبق قوانین ثبت اختراع کشور، حق تولید، توزیع ، فروش و صادرات زیباشویان دراختیار شرکت عصر بیشه کهن می‌باشد، بدیهی است که هرگونه تعرض به حقوق زیباشویان ، پیگرد قانونی دارد ومتخلفین، مسئول جبران خسارات وارده به شرکت خواهند بود.***

" این‌بار، دست بردار ...
فقط به خاطر یک دلیل ساده ... "

با سپاس فراوان
مدیریت و کارکنان شرکت زیباشویان
آدرس :ایران - مازندران - چالوس - کیلومتر 7 نمک آبرود

تلفن تماس:01152167925