سبک زندگی

جای خالی یک وسیله بهداشتی

چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۰۱:۴۵

وقتی که برای اولین بار در تاریخ قاجار، وسیله ای به نام " قاشق " وارد ایران شد، مردم برای استفاده از این ابزار با دو چالش بزرگ روبرو بودند: نخستین چالش، پذیرش قرار دادن یک شیء فلزی در دهان و دومین چالش، عدم مهارت لازم برای استفاده از ابزار بود. اما استفاده درباریان قاجار از قاشق و...

ادامه مقاله